ACCESSORIES

 

 

ในธุรกิจแบตเตอรี่

นั้นทางร้านค้า หรือ ลูกค้ามีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ และ ให้ความปลอดภัยในการใช้งาน ดังนั้น ทางบริษัท จึงได้จัดทำเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการชาร์จ แบตเตอรี่ ที่ได้มาตรฐาน และ ความปลอดภัย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

 

 

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ อัตโนมัติ

MF POWER CHARGER

MF POWER CHARGER

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ MF Power เป็นเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่อัตโนมัติ ที่มีประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว และมีความสะดวกในการใช้งาน อีกทั้งยังมีโปรแกรมการชาร์จที่หลากหลายและผู้ใช้สามารถเลือกกระแสในการเริ่มต้นการชาร์จได้เอง พร้อมทั้งโปรแกรมพิเศษสำหรับการกระตุ้นแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จด้วยวิธีปกติได้ โดยที่เครื่องจะทำการชาร์จด้วยเทคนิคพิเศษ ทำให้เราสามารถ ฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่ได้ดีกว่าเครื่องชาร์จ ทั่วๆ ไป

คุณสมบัติ

 1. เครื่องชาร์จ ระบบอัตโนมัติ แบบ SMPS (Switch Mode Power Supply)
 2. สามารถเลือกย่านการกำหนดกระแสที่ใช้ในการชาร์จได้ตั้งแต่ 2A, 6A, 10A, 12A และ 15A
 3. มีโปรแกรม Maintenance Mode (โปรแกรมชาร์จแบตเตอรี่เพื่อฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่)
 4. มีระบบป้องกันการสลับขั้ว และตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ก่อนการชาร์จ (Rev. Polarity Protect & Err Code)
 5. มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีระบบตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม
MF POWER VAMPIRE JUMPSTART 450A

MF POWER VAMPIRE JUMPSTART 450A

 • ใช้กับ 12V เท่านั้น
 • รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 100 วินาที
 • กระแสไฟสูงสูด 450 แอมป์
 • ไม่ต้องคอยชาร์จไฟ
 • โวลต์มิเตอร์ถูกออกแบบให้เข้ากับตัวเครื่องได้อย่างเหมาะสม มองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • มีวงจรป้องกัน การหนีบแบตเตอรี่สลับขั้ว
 • รับประกัน 12 เดือน (กรณี เกิดข้อผิดพลาดจากทางโรงงานผู้ผลิต)
MF POWER VAMPIRE JUMPSTART 800A

MF POWER VAMPIRE JUMPSTART 800A

 • ใช้กับ 12V เท่านั้น
 • รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 120 วินาที
 • กระแสไฟสูงสูด 800 แอมป์
 • ไม่ต้องคอยชาร์จไฟ
 • โวลต์มิเตอร์ถูกออกแบบให้เข้ากับตัวเครื่องได้อย่างเหมาะสม มองเห็นได้อย่างชัดเจน
 • มีวงจรป้องกัน การหนีบแบตเตอรี่สลับขั้ว
 • รับประกัน 12 เดือน (กรณี เกิดข้อผิดพลาดจากทางโรงงานผู้ผลิต)