OPTIMA BATTERY

แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่ optima redtop

ทนทานสำหรับงานหนัก

แบตเตอรี่ OPTIMA เป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับความเชื่อถือ และยอมรับอย่างรวดเร็วในแง่ของ การใช้งานเพื่อการค้าและธุรกิจ ด้วยคุณสมบัติของความสามารถในการที่จะทำงานภายใต้ สภาพแวดล้อมที่รุนแรง ชั่วโมงการใช้งานที่ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป คือสิ่งที่ผู้ใช้งาน สำหรับอุตสาหกรรมทางการเกษตร หรือกลุ่มที่ใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก ล้วนแต่ถือเป็น ปัจจัยสำคัญในการเลือกใชแบตเตอรี่ เพราะชั่วโมงการใช้งานที่สั้น และอัตราความถี่ีของ การบำรุงรักษา ทำให้ชั่วโมงการใช้งานที่ลดลง นั้นหมายถึงผลผลิตที่ลดลงโดยตรง ทำให้ ต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งนำไปสู่ กำไรที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในทางตรงกันข้ามแบตเตอรี่ของ OPTIMA ที่มีความคงทนต่อทุกสภาวะการใช้งาน และสภาพแวดล้อม รวมถึงการใช้งาน ที่ได้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอของพลังงานที่ได้ ในชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานกว่า ทำให้ค่าใช้จ่ายในด้านของการบำรุงรักษา ที่ลดลง และ ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานขึ้น นั่นหมายถึง ต้นทุนที่ลดลง ผลผลิตที่มากขึ้น และกำไรทีมากขึ้นอย่างแน่นอน

ความได้เปรียบของ OPTIMA

เครื่องจักรกลสำหรับใช้ในงานทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหนัก ล้วนแต่เป็นงานที่ต้อง การความทนทานสูง เพราะมีการใช้งานหนักตามฤดูกาล ตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรง ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ OPTIMA ที่เรียกว่า SPIRACELL ที่ทำให้แบตเตอรี่ OPTIMA สามารถ start เครืองยนต์ diesel ที่ไม่ได้ใช้งานมาตลอดหน้าหนาวอันยาวนาน ด้วยอัตรา self-discharge ที่ต่ำ ทำให้สามารถเก็บไฟได้นานถึง 6 เดือนแม้จะไม่ได้มีการใช้งาน นอกจากนี้แล้ว OPTIMA ยังมีคุณสมบัติทนแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่าแบตเตอรี่ที่เป็น acid-lead สูงสุดถึง 15 เท่า และนี่คือข้อได้เปรียบของ OPTIMA เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ ที่เป็น acid-lead เมื่อต้องนำไปใช้ในที่ทุระกันดาร ที่ขรุขระและพื้นที่ ที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง การที่แบตเตอรี่ของ OPTIMA ได้รับการผลิตและอัดแน่นอย่างมั่นคงทำให้แบตเตอรี่ทุกตัวมี ความคงทนสูงและด้วยการออกแบบที่ป้องกันการรั่วไหลอย่างแน่นหนาที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ดังนั้น OPTIMA จึงเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของสภาพภูมิอากาศ หรือ การสั่นสะเทือน ที่เกิดจากการทำงาน ได้อย่างเต็มประสิทธภาพทั้ง ในแง่ของความสม่ำเสมอของพลังงานที่ให้ และชั่วโมงของการใช้งาน

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของแบตเตอรี่ OPTIMA ไม่เพียงแต่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพในอายุ และชั่วโมงการใช้งานที่ยาวนานกว่า ตลอดจน ความทนทานต่อแรงสั่น สะเทือนได้มากกว่า ยังสามารถที่จะทำงานได้ดีในอุณหภูมิที่รุนแรงไม่ว่าจะร้อนจัด หรือ หนาวจัด หรือภูมิอากาศ จะเป็นอย่างไรก็ตาม ในภาวะอากาศที่ร้อนจัด OPTIMA ออกแบบมาให้สามารถ ป้องกันความร้อนจากด้านนอก ไม่ให้เข้ามามีผลต่อการทำงานภายในของแบตเตอรี่ได้ ในทาง ตรงกันข้าม ถ้าในภาวะอากาศที่หนาวจัดการให้พลังงานอย่างเพียงพอ ต่อการทำงานถือเป็นเรื่อง ที่สำคัญอย่างมากด้วยเทคโนโลยีของ OPTIMA ที่อัตราของ internal resistance ต่ำกว่า แบตเตอรี่อื่น ๆ ทำให้แบตเตอรี่ของ OPTIMA สามารถให้พลังได้อย่างเต็มที่แม้ในวันที่ อุณหภูมิต่ำมากกว่าปกติเป็นอย่างมาก

สำหรับคนที่ต้องการพลังงาน

OPTIMA Red Top Battery เป็นแบตเตอรี่ เพียงชนิดเดียวที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะ สำหรับการทำงานหนักทั้งในเรื่องของ การใช้งานอย่างสมบุกสมบัน และพลังงงานที่ให้อย่าง สม่ำเสมอ ด้วยเทคโนโลยี SPIRACLE ที่เป็นลิขสิทธ์โดยเฉพาะของ OPTIMA ทำให้ OPTIMA สามารถที่จะทำงานได้ดีเหมือนปกติ และทนแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่าแบตเตอรี่ ทั่วไปถึง 15 เท่า และอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า สูงสุดถึง 2 เท่า นอกเหนือจากนนั้น ยังมีระบบป้องกันการรั่วซึม ที่ได้รับการพิสุจน์แล้ว รวมถึงการทนต่ออากาศที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด รวมถึงสามารถเก็บไว้ได้นาน ก่อนที่จะนำมาใช้อีกครั้ง โดยไม่ต้องมีการบำรุงรักษา ดังนั้น ถ้าคุณกำลัง มองหาแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานได้อย่างเต็มที่ในทุกสภาวะ OPTIMA สามารถตอบ สนองความต้องการของคุณได้อย่างแท้จริง

พลังงานเพื่อการ Start

แบตเตอรี่ OPTIMA ให้พลังงานได้สูงกว่า ในช่วง 10 วินาทีแรกของการ start เครื่องยนต์ เพราะด้วยเทคโนโลยี SPIRACLE ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ OPTIMA ที่ช่วยให้อัตราของ internal resistance ของแบตเตอรี่ OPTIMA ต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ ที่มีจำหน่าย อยู่ในขณะนี้ เมื่อมาทำงานร่วมกับ ระบบป้องกันการรั่วซึมของ OPTIMA ทำให้ OPTIMA เป็นแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานสูงสุด อายุการใช้งานที่ยาวนานและความสามารถในการ recharge ได้อย่างรวดเร็ว

ต้านทานต่อแรงสั่นสะเทือน

ด้วยเทคโนโลยี SPIRACLE ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ OPTIMA ทำใหแบตเตอรี่ของ OPTIMA มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่าแบตเตอรี่อื่น ๆ ถึง 15 เท่า และอายุใช้งานได้ยาว นานกว่า สูงสุดถึง 2 เท่า แบตเตอรี่ของ OPTIMA นั้นแตกต่างจากแบตเตอรี่อื่น ๆ ที่มีจำหน่าย อยู่ในขณะนี้ ลิขสิทธิ SPIRACLE เฉพาะของ OPTIMA ที่ออกแบบให้ OPTIMA เป็นแบตเตอรี่ ทีให้พลังงานได้อย่างเต็มที่ และ เป็นพลังงานที่สะอาด ซึ่งดีต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าแบตเตอรี่ ที่เป็น lead acid batteries ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป ดังนั้น OPTIMA จึงเป็นแบตเตอรี่ที่ดีทั้ง ต่อสภาพแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของคุณ

แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่ optima เรือ
แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่ optima เรือ
แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่ optima เรือ
แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่ optima yellowtop

Deep Cycle Batteries สำหรับมืออาชีพ

OPTIMA Yellow Top รับประกันในเรื่องของการให้พลังงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอตลอด อายุการใช้งาน discharge cycle และด้วยความสามารถที่จะกักเก็บและปลดปล่อยพลังงานให้ อยู่ในระดับของ voltage ที่สูงตลอดช่วง discharge cycle ทำให้ OPTIMA สามารถใช้ ประโยชน์ได้มากกว่าแบตเตอรี่อื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด และด้วยการออกแบบที่ป้องกันการรั่วซึม จากภายใน รวมถึงคุณสมบัติในการที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมรุนแรง ทำให้ OPTIMA เป็น แบตเตอรี่ที่สามารถเก็บไว้ใช้ได้อย่างยาวนาน โดยไม่ต้องมีการบำรุงรักษา

OPTIMA Yellow Top มีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปสูงสุดถึง 2 เท่า และ ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องอาศัยเครื่องจักรกล และแบตเตอรี่เป็นส่วนสำคัญในการทำงานหรือ ประกอบธุรกิจการที่ใช้แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถให้พลังงานที่สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง อาจทำให้เกิด ความผิดพลาดในการทำงานได้ ซึ่งจะเป็นการทำให้งานที่คุณทำอยู่ต้องล่าช้า ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ที่สูงขึ้น OPTIMA Yellow Top เป็นแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาให้ทำงานหนักได้อย่างต่อเนื่องใน ทุกสภาวะ ทำให้คุณสามารถไว้ใจได้อย่างเต็มที่ ตลอดการใช้งาน

NONSPILLABLE AND MAINTENANCE FREE OPTIMA เป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับการปิด ผนึกอย่างสมบูรณ์ ทำให้ปลอดภัยต่อการรั่วไหลจากสารเคมี และไม่ต้องมีการบำรุงรักษา ดังนั้น การจัดวางของ OPTIMA Yellowe Top จึงมีความยึดหยุ่นสูง ไม่ว่าจะนำไปจัดวางเพื่อใช้งาน ในที่ใด หรือตำแหน่งใด ๆ ก็ตาม

พลังแห่งเสียง

OPTIMA Yellow Top batteries ที่ใช้เทคโนโลยี SPIRACELL ได้รับการออกแบบ สำหรับทุกความต้องการสำหรับ deep cycle และถือว่าเป็นแบตเตอรี่ ที่สมบูรณ์แบบที่สุด สำหรับคนที่เน้นการใส่ใจ ติดตั้งเครื่องเสียงในรถยนต์ OPTIMA Yellow Top ให้พลังาน ที่สะอาด และกำลังขับที่เหนือกว่าเมือเทียบกับแบตเตอรี่อื่น ๆ ที่มีวางจำหน่ายทำให้เสียงจาก เครื่องเสียงออกมาให้พลังและความดังที่เหนือกว่า เวลาที่เล่นได้นานกว่า เนื่องจาก OPTIMA Yellow Top มี life cycle ที่นานกว่ามาก ทำให้สามารถที่จะ charge ได้บ่อย และการที่ ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน รวมถึงการปิดผนึกอย่างแน่นหนา ทำให้คุณใช้เครื่องเสียงได้อย่าง สบายใจ ไม่ว่าหนทางการเดินทางจะเป็นอย่างไร

จากการพัฒนาของระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับรถยนต์มีมากขึ้นในทุก ๆ วัน ทำให้ความต้องการ ที่จะใช้พลังงานในรถมีมากขึ้นตามลำดับ OPTIMA Yellow Top ก็เช่นกัน ได้รับการพัฒนา ตอบสนองต่อความต้องการพลังงาน ของเครื่องใช้ไฟฟ้า และ electronic ที่นับวันจะมากขึ้น โดยเฉพาะ OPTIMA Yellow Top 2.7 และ Yellow Top 3.7 ที่เพิ่งออกมาและตอบ สนองความต้องการ ได้เป็นอย่างดี

ทนแรง สั่นสะเทือนได้ดีที่สุด

ด้วยเทคโนโลยีของ OPTIMA SPIRACELL ตัวแบตเตอรี่ได้รับการจัดวางไว้อย่างแน่นหนา เป็นอย่างดี ทำให้ OPTIMA สามารถทำงานได้ดี แม้อยู่ภายใต้แรงสั่นสะเทือน และทนได้ มากกว่าแบตเตอรี่ยี่ห้ออื่นถึง 15 เท่า และแน่นอนการที่ทนแรงสั่นสะเทือนได้มากกว่า ความ เสียหายก็น้อยตามไปด้วยเช่นกัน นั่นหมายถึง อายุ การใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ป้องกันการรัวซึมได้ 100%

จากการที่แบตเตอรี่ OPTIMA ทุกตัว ได้รับการปิดผนึกมาเป็นอย่างดี ดังนั้น OPTIMA จึงปลอดภัยจากการกัดกร่อนของน้ำกรด ที่อาจเกิดจากการรั่วซึมของตัวแบตเตอรี่เองได้ และที่สำคัญที่สุดคือ ปลอดภัยต่อ ผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อม

แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่ optima เรือ
แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่ optima เรือ
แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่ optima เรือ
แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่ optima bluetop

STARTING AND DEEP CYCLE BATTERIES FOR MARINE AND RV APPLICATIONS

The OPTIMA® BlueTop® comes in two varieties, which makes it ideal for use in all marine applications. One version is a powerful starter battery that, even when operating in the wettest conditions, or in situations where the battery has not been in use for long periods, delivers maximum power. The other version is a starter/ deep cycle battery that also provides power to all your onboard equipment and accessories. When you need high reserve capacity the OPTIMA® TrollFury® is the answer. The specially designed housing allows two batteries to be connected either in series or parallel, for 12 or 24-volt systems. All of this makes OPTIMA® BlueTop® the natural choice for any boat that needs to combine different battery requirements depending on the usage, environment and power needs.

แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่ optima เรือ
แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่ optima เครื่องยนต์เรือ
แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่ optima สำหรับเรือ