ผลิตภัณฑ์

 • MF POWER VAMPIRE JUMPSTART 800A

  MF POWER VAMPIRE JUMPSTART 800A

  • ใช้กับ 12V เท่านั้น
  • รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 120 วินาที
  • กระแสไฟสูงสูด 800 แอมป์
  • ไม่ต้องคอยชาร์จไฟ
  • โวลต์มิเตอร์ถูกออกแบบให้เข้ากับตัวเครื่องได้อย่างเหมาะสม มองเห็นได้อย่างชัดเจน
  • มีวงจรป้องกัน การหนีบแบตเตอรี่สลับขั้ว
  • รับประกัน 12 เดือน (กรณี เกิดข้อผิดพลาดจากทางโรงงานผู้ผลิต)
 • MF POWER VAMPIRE JUMPSTART 450A

  MF POWER VAMPIRE JUMPSTART 450A

  • ใช้กับ 12V เท่านั้น
  • รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 100 วินาที
  • กระแสไฟสูงสูด 450 แอมป์
  • ไม่ต้องคอยชาร์จไฟ
  • โวลต์มิเตอร์ถูกออกแบบให้เข้ากับตัวเครื่องได้อย่างเหมาะสม มองเห็นได้อย่างชัดเจน
  • มีวงจรป้องกัน การหนีบแบตเตอรี่สลับขั้ว
  • รับประกัน 12 เดือน (กรณี เกิดข้อผิดพลาดจากทางโรงงานผู้ผลิต)
 • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ mf power charger

  MF POWER CHARGER

  เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ MF Power เป็นเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่อัตโนมัติ ที่มีประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว และมีความสะดวกในการใช้งาน อีกทั้งยังมีโปรแกรมการชาร์จที่หลากหลายและผู้ใช้สามารถเลือกกระแสในการเริ่มต้นการชาร์จได้เอง พร้อมทั้งโปรแกรมพิเศษสำหรับการกระตุ้นแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จด้วยวิธีปกติได้ โดยที่เครื่องจะทำการชาร์จด้วยเทคนิคพิเศษ ทำให้เราสามารถ ฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่ได้ดีกว่าเครื่องชาร์จ ทั่วๆ ไป

  คุณสมบัติ

  1. เครื่องชาร์จ ระบบอัตโนมัติ แบบ SMPS (Switch Mode Power Supply)
  2. สามารถเลือกย่านการกำหนดกระแสที่ใช้ในการชาร์จได้ตั้งแต่ 2A, 6A, 10A, 12A และ 15A
  3. มีโปรแกรม Maintenance Mode (โปรแกรมชาร์จแบตเตอรี่เพื่อฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่)
  4. มีระบบป้องกันการสลับขั้ว และตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ก่อนการชาร์จ (Rev. Polarity Protect & Err Code)
  5. มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีระบบตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม