ผลิตภัณฑ์

 • optima battery YT S5.5L

  YT S5.5L

  ขนาดแบตเตอรี่ (กxยxส : mm)165.84x324.46x237.62

  แรงดัน (Volt)12

  ความจุ (Ah)75

  CCA (BCI)900

  CCA (EN)975

  RC (min)155

  Weight (kg)27.1

  TerminalsSAE (Center Polarity)

  เหมาะกับรถ

  OPTIMA Yellow Top เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ , Generator , Fire Pump , เครื่องสำรองไฟฟ้า , ใช้งานสำหรับงาน Deep Cycle

  MF Auto (Thailand) Co., Ltd


  803/1 SRINAKARIN RD., SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250.
  Tel. (66) 02 721 3767-70 Fax. (66) 02 721 3771 website : www.thaipuma.com
  Mr. Boonchai Mateedunsatits
  Mobile : 66-81-341-2309
  logo optima

 • optima battery YT T5.5L

  YT T5.5L

  ขนาดแบตเตอรี่ (กxยxส : mm)165.84x324.46x237.62

  แรงดัน (Volt)12

  ความจุ (Ah)75

  CCA (BCI)900

  CCA (EN)975

  RC (min)155

  Weight (kg)27.1

  TerminalsStud (Center Polarity)

  เหมาะกับรถ

  OPTIMA Yellow Top เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ , Generator , Fire Pump , เครื่องสำรองไฟฟ้า , ใช้งานสำหรับงาน Deep Cycle

  MF Auto (Thailand) Co., Ltd


  803/1 SRINAKARIN RD., SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250.
  Tel. (66) 02 721 3767-70 Fax. (66) 02 721 3771 website : www.thaipuma.com
  Mr. Boonchai Mateedunsatits
  Mobile : 66-81-341-2309
  logo optima

 • optima battery YT S4.2L (5-221-014)

  YT S4.2L (5-221-014)

  Military Application Code5-221-014

  ขนาดแบตเตอรี่ (กxยxส : mm)254x171x199

  แรงดัน (Volt)12

  ความจุ (Ah)55

  CCA (BCI)750

  RC (min)120

  Weight (kg)19.6

  Terminals+ SAE -

  เหมาะกับรถ

  OPTIMA Yellow Top เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ , Generator , Fire Pump , เครื่องสำรองไฟฟ้า , ใช้งานสำหรับงาน Deep Cycle

  MF Auto (Thailand) Co., Ltd


  803/1 SRINAKARIN RD., SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250.
  Tel. (66) 02 721 3767-70 Fax. (66) 02 721 3771 website : www.thaipuma.com
  Mr. Boonchai Mateedunsatits
  Mobile : 66-81-341-2309
  logo optima

 • optima battery YT U4.2L

  YT U4.2L

  ขนาดแบตเตอรี่ (กxยxส : mm)174.9x254.46x199.16

  แรงดัน (Volt)12

  ความจุ (Ah)55

  CCA (BCI)750

  CCA (EN)765

  RC (min)120

  Weight (kg)19.7

  TerminalsSAE (L Polarity) with Side Post

  เหมาะกับรถ

  OPTIMA Yellow Top เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ , Generator , Fire Pump , เครื่องสำรองไฟฟ้า , ใช้งานสำหรับงาน Deep Cycle

  MF Auto (Thailand) Co., Ltd


  803/1 SRINAKARIN RD., SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250.
  Tel. (66) 02 721 3767-70 Fax. (66) 02 721 3771 website : www.thaipuma.com
  Mr. Boonchai Mateedunsatits
  Mobile : 66-81-341-2309
  logo optima

 • optima battery YT B24L T2

  YT B24L T2

  ขนาดแบตเตอรี่ (กxยxส : mm)127.61x235.51x225.68

  แรงดัน (Volt)12

  ความจุ (Ah)38

  CCA (BCI)450

  CCA (EN)460

  RC (min)66

  Weight (kg)11.8

  TerminalsSAE (L Polarity)

  เหมาะกับรถ

  OPTIMA Yellow Top เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ , Generator , Fire Pump , เครื่องสำรองไฟฟ้า , ใช้งานสำหรับงาน Deep Cycle

  MF Auto (Thailand) Co., Ltd


  803/1 SRINAKARIN RD., SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250.
  Tel. (66) 02 721 3767-70 Fax. (66) 02 721 3771 website : www.thaipuma.com
  Mr. Boonchai Mateedunsatits
  Mobile : 66-81-341-2309
  logo optima

 • optima battery RT S3.7 (REV'SD)

  RT S3.7 (REV'SD)

  ขนาดแบตเตอรี่ (กxยxส : mm)170.18x237.24x195.2

  แรงดัน (Volt)12

  ความจุ (Ah)44

  CCA (BCI)720

  CCA (EN)730

  RC (min)90

  Weight (kg)14.4

  TerminalsSAE (L Polarity)

  เหมาะกับรถ

  OPTIMA Red Top เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ ,เครื่องจักรขนาดใหญ่ ,เครื่องสำรองไฟฟ้า , และ เครื่องมือที่มีการสั่นสะเทือนสูง

  MF Auto (Thailand) Co., Ltd


  803/1 SRINAKARIN RD., SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250.
  Tel. (66) 02 721 3767-70 Fax. (66) 02 721 3771 website : www.thaipuma.com
  Mr. Boonchai Mateedunsatits
  Mobile : 66-81-341-2309
  logo optima

 • optima battery RT U4.2L

  RT U4.2L

  ขนาดแบตเตอรี่ (กxยxส : mm)174.9x254.46x199.21

  แรงดัน (Volt)12

  ความจุ (Ah)50

  CCA (BCI)800

  CCA (EN)815

  RC (min)100

  Weight (kg)17.6

  TerminalsSAE (R Polarity) with Side Post

  เหมาะกับรถ

  OPTIMA Red Top เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ ,เครื่องจักรขนาดใหญ่ ,เครื่องสำรองไฟฟ้า , และ เครื่องมือที่มีการสั่นสะเทือนสูง

  MF Auto (Thailand) Co., Ltd


  803/1 SRINAKARIN RD., SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250.
  Tel. (66) 02 721 3767-70 Fax. (66) 02 721 3771 website : www.thaipuma.com
  Mr. Boonchai Mateedunsatits
  Mobile : 66-81-341-2309
  logo optima

 • optima battery RT S4.2 (REV'SD)

  RT S4.2 (REV'SD)

  ขนาดแบตเตอรี่ (กxยxส : mm)173.46x254.46x199.21

  แรงดัน (Volt)12

  ความจุ (Ah)50

  CCA (BCI)800

  CCA (EN)815

  RC (min)100

  Weight (kg)17.2

  TerminalsSAE (L Polarity)

  เหมาะกับรถ

  OPTIMA Red Top เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ ,เครื่องจักรขนาดใหญ่ ,เครื่องสำรองไฟฟ้า , และ เครื่องมือที่มีการสั่นสะเทือนสูง

  MF Auto (Thailand) Co., Ltd


  803/1 SRINAKARIN RD., SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250.
  Tel. (66) 02 721 3767-70 Fax. (66) 02 721 3771 website : www.thaipuma.com
  Mr. Boonchai Mateedunsatits
  Mobile : 66-81-341-2309
  logo optima

 • optima battery BT DC5.5L

  BT DC5.5L

  ขนาดแบตเตอรี่ (กxยxส : mm)165.84x324.46x238

  แรงดัน (Volt)12

  ความจุ (Ah)75

  CCA (BCI)900

  CCA (EN)975

  RC (min)155

  Weight (kg)27.1

  TerminalsSAE (R Polarity )with Stud

  เหมาะกับรถ

  OPTIMA Blue Top เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับสตาร์เครื่องยนต์ สำหรับเรือ ,เครื่องจักรขนาดใหญ่ ,เครื่องสำรองไฟฟ้า , ใช้งานสำหรับงาน Deep Cycle และ เครื่องมือที่มีการสั่นสะเทือนสูง

  MF Auto (Thailand) Co., Ltd


  803/1 SRINAKARIN RD., SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250.
  Tel. (66) 02 721 3767-70 Fax. (66) 02 721 3771 website : www.thaipuma.com
  Mr. Boonchai Mateedunsatits
  Mobile : 66-81-341-2309
  logo optima

 • optima battery BT DC4.2L

  BT DC4.2L

  ขนาดแบตเตอรี่ (กxยxส : mm)173.46x254.46x201.3

  แรงดัน (Volt)12

  ความจุ (Ah)55

  CCA (BCI)750

  CCA (EN)765

  RC (min)120

  Weight (kg)19.7

  TerminalsSAE (R Polarity)

  เหมาะกับรถ

  OPTIMA Blue Top เหมาะสำหรับใช้งานสำหรับสตาร์เครื่องยนต์ สำหรับเรือ ,เครื่องจักรขนาดใหญ่ ,เครื่องสำรองไฟฟ้า , ใช้งานสำหรับงาน Deep Cycle และ เครื่องมือที่มีการสั่นสะเทือนสูง

  MF Auto (Thailand) Co., Ltd


  803/1 SRINAKARIN RD., SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250.
  Tel. (66) 02 721 3767-70 Fax. (66) 02 721 3771 website : www.thaipuma.com
  Mr. Boonchai Mateedunsatits
  Mobile : 66-81-341-2309
  logo optima