เทียบรุ่นแบตเตอรี่

  ชื่อเรียกทั่วไป PUMA Gold MF Power
ชื่อสินค้า ความจุ (แอมป์) JIS NO.
กลุ่มเก๋งเล็ก
(Eco Honda ,Eco Mitsu,Toyota Yaris,Vios)
NS40ZL 35 42B20L , 44B19L 42B19L NS40ZL (40B19L)
NS60L 45 46B24L NS60L (46B24L) NS60L (50B24L)
NS60R 45 46B24R NS60 (46B24R) NS60R (50B24R)
55B24L 45 55B24L 55B24L  
55B24R 45 55B24R 55B24R  
กลุ่มเก๋งกลาง (Nissan Eco)   60 55D23L 55D23L  
85BR60K 60 55D23R 55D23R  
Q85 65 75D23L , 80D23L 80D23L Q85
N50L 50 48D26L , 55D26L    
N50 50 48D26R, 55D26R    
กลุ่มเก๋งใหญ่ N50ZL 65 65D26L   NS70L
N50Z 65 65D26R   NS70
NS70L 65 75D26L NS70L (75D26L)  
NS70R 65 75D26R NS70 (75D26R)  
กลุ่มปิ๊กอัพ 80D26L 68 80D26L 80D26L (75A) 80D26L
80D26R 68 80D26R 80D26R (75A) 80D26R
N70ZL , NS100L 70 75D31L N70ZL(75D31L) NS100L
N70ZR , NS100 70 75D31R N70Z(75D31R) NS100R
NX120L 80 95D31L NX120L(95D31L) NX120L , NS150L
NX120R 80 95D31R NX120R(95D31R) NX120R , NS150R
105D31L 90 105D31L 105D31L  
105D31R 90 105D31R 105D31R  
กลุ่มรถใหญ่ N100 100 95E41R ,105E41R N100  
N120 120 115F51 , 120F51 N120  
N150 150 145G51 N150  
N200 200 195H52,210H52 N200  
กลุ่มรถยุโรปเก่า DIN55 55 DIN55530    
DIN65 , DIN62 62 DIN56219 D56219 DIN 65
DIN65R 65      
กลุ่มรถยุโรปใหญ่ DIN75 75 DIN57539 D57539 DIN 75 (Euro 1)
DIN75R 75 DIN 75R D57413 DIN 75R
DIN86 86 DIN586403081 586403  
DIN100 100 DIN60038 DIN100 DIN 100 (Euro 2)
DIN110 110 DIN61038 D61038  
  GTX14       GTX14
เชฟโลเลต DIN55R 55 DIN55548 D55548  
รถเชฟโลเลต DIN75R 75     DIN75R
รถเกียเก๋งเล็ก DIN35 35 DIN53587 D53587  
รถฟอร์ด DIN43 43 DIN54313 D54313 DIN 45