ไฮโดรมิเตอร์ (ตาแมว)

  อุปกรณ์ช่วยแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่และบอกระดับความถ่างจำเพาะของน้ำกรดภายในแบตเตอรี่

สีเขียว* = สถานะการชาร์จปกติระดับความเข้มข้นน้ำกรดสูงกว่า 1.22

สีดำ* = สถานะการชาร์จต่ำจำเป็นต้องทำการชาร์จไฟเพิ่ม ความถ่วงจำเพาะน้ำกรดต่ำกว่า 1.22

สีขาว* = ระดับน้ำกรดภายในแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่

* สถานะการชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้บ่งบอกถึงอายุแบตเตอรี่ที่แท้จริง จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

ระบบฝากลั่นไอน้ำกรด

  - ป้องกันการสูญเสียไอน้ำกรด โดยการสะสมไอน้ำกรดแล้วกลั่นตัวกลับสู่ภายในแบตเตอรี่

  - มีช่องระบายความร้อน เพื่อลดอุณหภูมิที่สูงขึ้นภายในแบตเตอรี่ ขณะกำลังชาร์จไฟ


ระบบสะพานไฟในตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นธาตุ

  - ทำให้แผ่นธาตุมีความแข็งแรง

  - ลดการเคลื่อนที่ของแผ่นธาตุ

  - ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าได้เร็ว


โฟมป้องกันไฟ(เฟลมอะเรสเตอร์)

  - ระบบความปลอดภัย

  - ป้องกันการระเบิดจากประกายไฟที่เกิดขึ้นจากภายนอก

  - ลดการรั่วไหลของไอน้ำกรดที่เป็นสาเหตุของการกัดกร่อนและเกิดสนิมของตัวถังรถยนต์

  - ป้องกันฝุ่นและไอน้ำมันที่จะเข้ามาภายในแบตเตอรี่


โครงแผ่นธาตุความหนาแน่นสูง

  - ให้ความแข็งแรงสูง

  - ให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าที่รวดเร็วและสม่ำเสมอ

  - ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำกรด

  - ทนต่อการประจุไฟเกิน

  - สูญเสียพลังงานในตัวเองน้อย


ซองหุ้มแผ่นธาตุความต้านทานต่ำ

  - เป็นตัวหุ้มแผ่นธาตุ

  - เพิ่มความทนทานต่อการสั่นสะเทือนมากขึ้น

  - ป้องกันการลัดวงจรภายในระหว่างแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบ