เช็คแบตเตอรี่รถยนต์

วิธีเช็คแบตเตอรี่รถยนต์เบื้องต้น

อันดับแรกเช็คสภาพโดยรอบของตัวแบตเตอรี่ มีรอยแตกร้าวหรือไม่ ตรงขั้วแบตเตอรี่หลวมหรือมีขึ้เกลือหรือไม่ แล้วค่อยเช็คแยกตามประเภทแบตเตอรี่ ดังนี้

 1. แบตเตอรี่ที่เติมน้ำกลั่น

  1. เช็คระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ว่าระดับน้ำกลั่นต่ำหรือหมดหรือไม่
  2. หากน้ำกลั่นอยู่ในระดับที่ต่ำ(กว่าขีด MAX) ควรเติมน้ำกลั่นให้ระดับน้ำกลั่นแตะคำว่า MAX ดูได้ที่ด้านข้างของแบตเตอรี่

  แบตเตอรี่ที่เติมน้ำกลั่น

   

 2. แบตเตอรี่กึ่งแห้ง MF (Maintenance free)


  ดูได้จากตาแมว ว่าสียังอยู่ในสถานะพร้อมใช้หรือไม่ โดยดูสีสถานะของตาแมวจากฉลากที่แปะอยู่ด้านบนของแบตเตอรี่
  1. ถ้าสถานะไฟอ่อน ต้องทำการรีชาร์จไฟแบตเตอรี่
  2. ถ้าน้ำกลั่นหมดหรือแห้ง ต้องทำการเติมน้ำกลั่น​
  แบตเตอรี่กึ่งแห้ง MF

   

 3. แบตเตอรี่แห้ง SMF (Sealed Maintenance Free)


  เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถเปิดฝาได้เติมน้ำกลั่นได้ มีอายุยืนนาน
  1. ดูที่จากตาแมว
  2. หากเป็นสีเขียว แสดงว่าแบตเตอรี่ปกติ
  3. หากเป็นสีดำ ต้องทำการชาร์จไฟเพิ่ม
  4. หากเป็นสีขาว ระดับน้ำกรดภายในแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่

  แบตเตอรี่แห้ง SMF

บทความอื่นๆ