คุณสมบัติพิเศษระบบ Start – Stop System

คุณสมบัติพิเศษระบบ Start – Stop System

ฟังก์ชั่นการทำงาน AGM Battery( Absorbant Glass Mat Battery ) EFB Battery (Enhance Flood Battery) SMF (Seal Lead Maintenance Free )
การใช้ไฟฟ้าของรถยนต์ สตาร์ทเครื่องยนต์ได้มากว่า SMF 5 เท่า สตาร์ทเครื่องยนต์ได้มากว่า SMF 3 เท่า สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ 5,000 - 7,000 ครั้ง ตามมาตรฐาน SAE J240
จ่ายไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์หยุดทำงานได้ยาวนาน (Deep Cycle Application) จ่ายไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์หยุดทำงานได้ (Partial Dischage Cycle Application) ไม่รองรับการจ่ายไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์หยุดทำงาน
ISS เทคโนโลยี่ (Intell) เครื่องยนต์หยุด และ สตาร์ท บ่อยครั้ง เครื่องยนต์หยุด และ สตาร์ท บ่อยครั้ง ไม่มีระบบพิเศษในรถยนต์
ระบบไดชาร์จอัจฉริยะ ระบบไดชาร์จอัจฉริยะ ไม่มีระบบพิเศษในรถยนต์
ระบบชาร์จไฟฟ้าขณะเบรก    
การใช้งานแบบ Deep Cycle (25% DOD ) 1,200 - 1,500 Cycle 600 - 1,000 Cycle 300 - 500 Cycle
การรักษสิ่งแวดล้อม CO2 Saving ช่วยลด CO2 ประมาณ 7 - 10% ช่วยลด CO 2 ประมาณ 3 - 5% ไม่มีระบบพิเศษในรถยนต์
การช่วยประหยัดน้ำมันรถยนต์ ช่วยประหยัดน้ำมันได้ 7 - 10% ช่วยประหยัดน้ำมันได้ 3-5% ไม่มีระบบพิเศษในรถยนต์

บทความอื่นๆ