วิธีการเช็ควงจรไฟฟ้ารั่วหรือไม่ (กรณีไฟรั่ว)

รถคันนี้มีการรั่วของวงจรไฟฟ้าอยู่ที่ 3 แอมป์ วิธีการทดสอบคือดึงฟิวด์ออกจากกล่องฟิวด์ทีละอันจนกว่าไฟจะหายไป ถ้าไฟหายแสดงว่าใช่วงจร ที่ทำให้ไฟฟ้ารั่ว พอดึงฟิวด์ที่ทำให้เกิดไฟรั่วออก จะทำให้วงจรตัดและไฟก็จะหายรั่วทันที

บทความอื่นๆ