วิธีการเช็ควงจรไฟฟ้ารั่วหรือไม่ (กรณีวงจรปรกติ)

  1. ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวในรถยนต์และถอดกุญแจ ล็อครถให้เรียบร้อย
  2. คล้อง Amps Meter ที่สายกราวด์ (สายจากขั้วลบแบตฯ ลงสู่ตัวถังรถยนต์)
  3. รอเวลาสัก 1-2 นาที สำหรับรถญี่ปุ่น และ 5-10 นาทีสำหรับรถยุโรป
  4. หากอ่านค่าได้ ติดลบมากกว่า
    -0.20 Amps แสดงว่ารั่วมาก
    ระหว่าง-0.20 ถึง -0.10 Amps แสดงว่ารั่วปานกลาง
    ไม่รั่วหรือปกติ คือ -0.09ถึง-0.03 Amps

บทความอื่นๆ