ฟังก์ชั่นต่างๆ ของคลิปแอมป์

7/11/ 2011

สัญลักษณ์คลิปแอมป์

  1. การวัดโวลต์ หรือแรงดันไฟฟ้าวัดได้ทั้งไฟ DC และ AC โดยเปลี่ยนโหมดที่ปุ่ม SELECT (ปุ่มสีฟ้า)
  2. การวัดโอมห์ หรือค่าความต้านทาน
  3. การวัดไดโอด และการวัดแบบมีเสียง เปลี่ยนโหมดที่ปุ่ม SELECT (ปุ่มสีฟ้า)
  4. การวัดความถี่
  5. การวัดแอมป์ หรือกระแสไฟที่ย่าน 40A ใช้ในการวัดกระแสไฟโดยไม่ต้องปลดวงจรออก ทำได้โดยนำไปคล้องสายไฟที่ต้องการทราบขนาดของกระแสไฟในสายไฟเส้นนั้นๆ
  6. การวัดแอมป์ หรือกระแสไฟที่ย่าน 400A ใช้ในการวัดกระแสไฟโดยไม่ต้องปลดวงจร ออกทำได้โดยนำไปคล้องสายไฟที่ต้องการทราบขนาดของกระแสไฟในสายไฟเส้นนั้นๆ

**** ในฟังก์ชั้นการวัดกระแสไฟ เมื่อบิดไปที่ฟังก์ชั้นวัดกระแสไฟจะมีตัวเลขขึ้นอยู่ให้กดปุ่ม REL 1 ครั้ง เพื่อเซ็ทค่าให้เริ่มต้นที่ค่าศูนย์ แล้วจึงนำไปคล้องที่สายไฟ

บทความอื่นๆ