การไหลของกระแสไฟฟ้า เบื้องต้น

7/11/ 2011

กระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรง(DC) จะมีทิศทางในการไหล โดยกระแสไฟจะไหลจากศักย์สูง(ขั้วบวก) ไปยังศักย์ต่ำ(ขั้วลบ) เพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือวัดในระบบไฟกระแสตรง(DC) จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของทิศทางที่กระแสไฟไหลด้วย

บทความอื่นๆ