ไดชาร์จปกติ แต่มีโวลต์ต่ำเนื่องจากรอบเครื่องต่ำ

31/8/ 2011

เนื่องจากไดชาร์จต้องอาศัยกำลังจากเครื่องยนต์เืพื่อมาหมุนมู่เลย์ของตัวมัน รอบเครื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อการผลิตกระแสไฟของไดชาร์จ ดังนั้นหากเกิดกรณีโวลต์ไดชาร์จต่ำในขณะรอบเดินเบา (รอบเดินเบาที่ต่ำเกิน 700 รอบต่อนาที)ให้ลองเร่งเครื่องเพิ่มเล็กน้อย (เร่งเครื่องที่ไม่เกิน 800 รอบต่อนาที)แล้วสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของโวลต์ไดชาร์จ ถ้าโวลต์ไดชาร์จกลับมาสู่สภาวะปกติที่ประมาณ 13.8 - 14.5 โวลต์ แสดงว่าต้นเหตุที่โวลต์ไดชาร์จต่ำไม่ได้เกิดจากไดชาร์จ แต่เกิดจากรอบเดินเบาเครื่องยนต์ต่ำเกินไป วิธีแก้คือ ให้ปรับตัวเร่งรอบ หรือตัวชดเชยรอบเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้รอบเดินเบาเครื่องยนต์สูงขึ้น ปัญหานี้ก็จะหายไป

บทความอื่นๆ