วิธีตรวจเช็คแบตเตอรี่ กรณีรถไดชาร์จอ่อน

อาการไดชาร์จอ่อนส่วนใหญ่เกิดจาก แปรถ่านสึกหรอและสลิปริงหรือชุดหน้าสัมพัสสกปรก ทำให้ประสิทธิภาพในการส่งผ่านกระแสไฟลดลง การแก้ปัญหาในกรณีนี้ก็คือถอดชุดแปรงถ่านมาตรวจสอบ ถ้าชุดแปลงถ่านสึกก็ทำการเปลี่ยนชุดแปลงถ่านใหม่และทำความสะอาดชุดสลิปริง หรือชุดหน้าสัมพัสให้สะอาด โดยใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดๆ ขัดบริเวณหน้าสัมพัสให้สะอาด

บทความอื่นๆ